Strategia Națională Anticorupție

Strategia Națională Anticorupție 2021-2025

Strategia Națională Anticorupție 2021-2025 a fost aprobată prin HG nr. 1269/17.12.2021, alături de seturile de indicatori de performanță, riscurile asociate obiectivelor și măsurilor din strategie, inventarul măsurilor preventive, indicatorii de evaluare, precum și standardele de publicare a informațiilor de interes public.

Viziunea acestei strategii este de a consolida sistemul național de prevenire și combatere a corupției prin consolidarea mecanismelor de identificare și gestionare a riscurilor, amenințărilor și vulnerabilităților circumscrise acestui fenomen, în vederea garantării profesionalismului și eficienței în sectorul public, a siguranței cetățenilor și de a susține un mediu social și economic dezvoltat.


DEPOGAZ, principalul operator de înmagazinare subterană a gazelor naturale din România, își asumă valorile fundamentale și principiile promovate de Strategia Națională Anticorupție 2021-2025 și recunoaște importanța obiectivelor acesteia.

Declarația DEPOGAZ privind asumarea agendei de integritate organizațională pentru perioada 2022-2025
 pdf    281,19 KB    23.03.2022   Descărcare
Plan de integritate DEPOGAZ 2022-2025
 pdf    1.553,64 KB    21.06.2022   Descărcare
 
Raport narativ referitor la stadiul implementării măsurilor prevăzute în SNA/Planul de integritate
 
Studii/cercetări/ghiduri/materiale informative relevante

HG nr. 1269 din 2021 pentru aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021–2025 și a documentelor aferente acesteia (textul integral )

Legea nr. 251 din 2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției (textul integral )

HG nr. 1126 din 2004 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii nr. 251/2004 (textul integral )

Legea nr. 361 din 2022 privind protecția avertizorilor în interes public (textul integral )

HG nr. 599 din 2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale (textul integral )

Ghid de completare a declarațiilor de avere și de interese (2024)


 

Strategia Națională Anticorupție 2016-2020

Strategia Națională Anticorupție pe anii 2016-2020 a fost aprobată prin HG nr. 583/2016 alături de seturile de indicatori de performanță, de riscurile asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, de inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, de indicatorii de evaluare, precum și de standardele de publicare a informațiilor de interes public.

Strategia Națională Anticorupție promovează modelul de manager de instituție care se implică efectiv în promovarea integrității instituției, care este un exemplu de integritate și sancționează sau gestionează adecvat încălcările regulilor, de la cele mai mici, de tipul abaterilor administrative, până la cele mai grave, de tipul infracțiunilor.

Directorul General al DEPOGAZ, în calitatea sa de reprezentant legal al companiei, își asumă valorile fundamentale și principiile promovate de Strategia Națională Anticorupție 2016-2020 și recunoaște importanța obiectivelor și a mecanismului de monitorizare al acestora.

Declarația de aderare DEPOGAZ la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020
 pdf    656,69 KB    17.09.2018   Descărcare
Plan de integritate DEPOGAZ 2018-2019
 pdf    1.837,71 KB    17.09.2018   Descărcare
Plan de integritate DEPOGAZ 2019-2020
 pdf    900,76 KB    03.12.2019   Descărcare