Strategia Națională Anticorupție

Strategia națională anticorupție 2016-2020

Strategia Națională Anticorupție pe anii 2016-2020 a fost aprobată prin HG nr. 583/2016 alături de seturile de indicatori de performanță, de riscurile asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, de inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, de indicatorii de evaluare, precum și de standardele de publicare a informațiilor de interes public.

Strategia Națională Anticorupție promovează modelul de manager de instituție care se implică efectiv în promovarea integrității instituției, care este un exemplu de integritate și sancționează sau gestionează adecvat încălcările regulilor, de la cele mai mici, de tipul abaterilor administrative, până la cele mai grave, de tipul infracțiunilor.

Directorul General al DEPOGAZ, în calitatea sa de reprezentant legal al companiei, își asumă valorile fundamentale și principiile promovate de Strategia Națională Anticorupție 2016-2020 și recunoaște importanța obiectivelor și a mecanismului de monitorizare al acestora.

Declarația de aderare DEPOGAZ la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020
 pdf    656,69 KB    17.09.2018   Descărcare
Plan de integritate DEPOGAZ 2018-2019
 pdf    1.837,71 KB    17.09.2018   Descărcare
Plan de integritate DEPOGAZ 2019-2020
 pdf    900,76 KB    03.12.2019   Descărcare