Standard de performanță

Standardul de performanță pentru serviciul de înmagazinare subterană a gazelor naturale

În data de 03.06.2022 a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 544, Partea I, Ordinul ANRE nr. 76/2022 privind aprobarea Standardului de performanță pentru serviciul de înmagazinare subterană a gazelor naturale. Conform art. 44 al Standardului, „În cel mult 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului standard, OÎ are obligaţia să publice conţinutul acestuia, însoţit de ordinul de aprobare, pe pagina proprie de internet”. În acest sens, luând în considerare data de intrare în vigoare a Standardului (01.10.2022), DEPOGAZ publică documentele menționate anterior.

Raportări Standard de performanță

Conform Ordinului ANRE nr. 76/2022 privind aprobarea Standardului de performanță pentru serviciul de înmagazinare subterană a gazelor naturale, art. 42 - „(1) OÎ are obligaţia să publice pe pagina proprie de internet, până în data de 1 decembrie a fiecărui an, raportul prevăzut la art. 41 alin.(1) lit.a). (2) OÎ are obligaţia să mențină pe pagina proprie de internet evidența prevăzută la art. 40 alin.(1) lit.b) și raportul prevăzut la art. 41 alin.(1) lit.a) pentru o perioadă de minimum 3 ani calendaristici”.

În acest sens, DEPOGAZ publică următoarele documente:

2023

Closing Tab

Modalități de a contacta DEPOGAZ conform Standardului de performanță

TelVerde

0800833764 (08008DEPOG)

Fax

0374090841

E-mail

FkNUhIDLX%]Wp?Sn*.Eq5Q]#[3QA8X8.*Gv?nU{D^lj@z'A

Poștă

DEPOGAZ, Ghe. Grigore Cantacuzino 184, Ploiești 100492, Prahova, ROMÂNIA

Formular online

Completați mai jos

Cămpurile marcate cu * sunt obligatorii.

Pentru a putea trimite mesajul avem nevoie de acceptul dumneavoastră în ceea ce privește prelucrarea datelor personale conținute în acest formular. Consultați aici politica DEPOGAZ în ceea ce privește prelucrarea datelor personale.