Sărmășel

Prezentarea Depozitului Sărmășel

Localizare: în perimetrul localității Sărmășel, la 35km NV de municipiul Târgu-Mureș, 35 km N de Luduș și 48km E de municipiul Cluj-Napoca

Anul punerii în funcțiune: 1996

Capacități tehnice maxime:
► de înmagazinare - 900 mil. m3/ciclu;
► de injecție - 6,5 mil. m3/zi;
► de extracție - 7,5 mil. m3/zi.