Cetatea de Baltă

Prezentarea Depozitului Cetatea de Baltă

Localizare: județul Alba, la circa 12km SV de orașul Târnăveni

Anul punerii în funcțiune: 2002

Capacitățile tehnice maxime ale depozitului de înmagazinare au fost:
► de înmagazinare - 30 mil. m3/ciclu;
► de extracție - 0,1 mil. m3/zi.

Începând cu data de 1 ianuarie 2019, DEPOGAZ a sistat activitatea de înmagazinare subterană a gazelor naturale în depozitul Cetatea de Baltă.

Depozitul a fost predat către Sucursala Mediaș a SNGN ROMGAZ SA pentru continuarea activității de extracție a gazelor naturale din zăcământul comercial.