Regulamentul privind integritatea și transparența pieței angro de energie

Implementarea efectivă a prevederilor REMIT, realizată prin intermediul Regulamentului 1348/2014, are ca scop detectarea și prevenirea acțiunilor de manipulare a pieței energetice, o cerintă fundamentală pentru o piață europeană funcțională și pentru menținerea siguranței aprovizionării cu gaze la nivel european – componente  esențiale ale Strategiei Energetice Europene.

ACER (Agenția pentru Cooperarea Agențiilor Naționale de Reglementare din Domeniul Energiei) asigură ducerea la îndeplinire a REMIT cu ajutorul Agențiilor Naționale ale statelor membre. În acest sens, ACER a elaborat o serie de manuale și ghiduri publicate pe situl lor, actualizate permanent.

REMIT introduce un cadru legislativ specific sectorului energetic european, neacoperit până în prezent, pentru prevenirea abuzurilor pe piața angro de energie. Lansat în anul 2011 de către Parlamentul si Comisia Europeană, Regulamentul 1227 joacă un rol foarte important în menținerea unei piețe energetice funcționale.

ACER are obligația de a asigura confidențialitatea, integritatea și protecția informațiilor colectate prin intermediul REMIT.

 

Lista informațiilor care trebuie raportate

Operatorii sistemelor de înmagazinare trebuie să raporteze către ACER, și la cererea acestora, autorităților naționale de reglementare pentru fiecare instalație de înmagazinare sau, dacă instalațiile sunt operate în grup, pentru fiecare grup de instalații de înmagazinare următoarele informații prin intermediul unei platforme comune:

1. Capacitatea tehnică, contractată și disponibilă a instalației de înmagazinare;
2. Volumul de gaze înmagazinat la finalul unei zile gaziere, intrări și ieșiri;
3. Anunțuri de indisponibilitate planificată sau neplanificată a instalației de înmagazinare și capacitățile în cauză.

Aceste informații trebuie puse la dispoziție nu mai târziu de următoarea zi lucrătoare, iar cele de la punctul 3, inclusiv actualizările lor,  trebuie publicate imediat ce acestea devin disponibile.

Începând cu data de 1 ianuarie 2021, DEPOGAZ folosește platforma GIE IIP pentru publicarea informațiilor privilegiate, conform Regulamentului 1227/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind integritatea și transparența pieței angro de energie.

ANRE (Autoritatea Naționala de Reglementare în domeniul Energiei), desemnată de către ACER, are rolul de a  sprijini participanții la piața de energie privind înscrierea și conformarea la reglementările REMIT.

ANRE este în strânsă legătură cu ACER și răspunde de investigațiile pe care are sarcina să le demareze  la semnalarea de către ACER a unor activități suspecte.

 

Logo și link ACERLogo și link ARISLogo și link ANRE

Logo si link GIE IIP