Solicitare informații publice

Accesul la informațiile de interes public

DEPOGAZ asigură accesul la informațiile de interes public, conform Legii 544/2001 cu modificările și completările ulterioare, prin intermediul Biroului Comunicare, Relații Internaționale, Cooperare și Accesare Fonduri Europene.

Solicitările de informații de interes public se transmit prin completarea și trimiterea formularului Solicitare Informații.

Formular Solicitare Informații
 docx    17,66 KB    17.11.2020   Descărcare

Eventualele reclamații privind nerespectarea termenelor de furnizare a informațiilor de interes public solicitate sau refuzul de a oferi informațiile solicitate se pot transmite prin completarea și trimiterea formularului Reclamații.

Formular Reclamații
 docx    18,61 KB    17.11.2020   Descărcare

Formularele se pot transmite pe e-mail la adresa u-o!TN9?vRQha}L@Ikp|'Gw]#[_vVok/y+f6/cRj8$#_ef16g sau se pot depune la sediul DEPOGAZ, conform termenelor prevăzute de legea 544/2001 cu modificările și completările ulterioare.

Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001