Solicitare informații publice

Accesul la informațiile de interes public

DEPOGAZ asigură accesul la informațiile de interes public, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public, cu modificările şi completările ulterioare (textul legii ), prin intermediul Biroului Comunicare, Relații Internaționale, Cooperare și Accesare Fonduri Europene.

Solicitările de informații de interes public se transmit prin completarea și trimiterea Formularului pentru solicitare în baza Legii nr. 544/2001.

Formular pentru solicitare în baza Legii nr. 544/2001
 docx    17,66 KB    17.11.2020   Descărcare

Eventualele reclamații privind nerespectarea termenelor de furnizare a informațiilor de interes public solicitate sau refuzul de a oferi informațiile solicitate se pot transmite prin completarea și trimiterea formularului Reclamații.

Formular Reclamații
 docx    26,15 KB    21.07.2022   Descărcare

Formularele se pot transmite pe e-mail la adresa iPnvLyVkdZl?K=j8WG+3%J$]#[S?Ufc^8\TBN68%Z|97{w09p sau se pot depune la sediul DEPOGAZ, conform termenelor prevăzute de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoana responsabilă de primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001

Nume și prenume: Andreiaș Veronica

Adresă: Ghe. Grigore Cantacuzino 184, Ploiești 100492, Prahova, ROMÂNIA

E-mail: iPnvLyVkdZl?K=j8WG+3%J$]#[S?Ufc^8\TBN68%Z|97{w09p

Telefon: 0374-403563

Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001

Buletin informativ

Petiții

În cadrul DEPOGAZ petițiile se primesc în format letric, la adresa de corespondență, sau în format electronic, la adresa de e-mail iPnvLyVkdZl?K=j8WG+3%J$Ibq]#[Z2c`Ac8'I@]#/ve&D3psu?jRUa.

DEPOGAZ pune la dispoziția eventualilor petenți formularul cod: 00F-043, disponibil mai jos, utilizarea acestuia de către petent fiind opțională.

Formular Petiții
 docx    16,78 KB    08.12.2022   Descărcare