Sistemul de Control Intern Managerial

Despre Sistemul de Control Intern Managerial la nivelul DEPOGAZ

Implementarea, dezvoltarea, menținerea și evaluarea Sistemului de Control Intern Managerial la nivelul DEPOGAZ se realizează cu respectarea cerințelor Ordinului Secretariatului Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

Sistemul de control implementat și dezvoltat în cadrul DEPOGAZ, ca parte a procesului de management, este un proces realizat de către personalul de la toate nivelurile, respectiv Consiliul de Administrație, managementul de vârf, conducerea executivă și întreg personalul. Acesta vizează toate activitățile unităților organizatorice și toate nivelurile de management, având drept scop realizarea obiectivelor propuse în condițiile identificării și gestionării riscurilor asociate acestora, și cuprinde mecanisme de autocontrol, aplicarea măsurilor privind creșterea eficacității acestuia având la bază evaluarea riscurilor.

Controlul intern este un proces dinamic, adaptat continuu la modificările cu care se confruntă DEPOGAZ, cu implicarea directă a conducerii și a personalului de la toate nivelurile societății, pentru a identifica și aborda riscurile și pentru a asigura, în mod rezonabil, îndeplinirea misiunii și obiectivelor DEPOGAZ. La nivelul filialei controlul intern este legat de aplicarea bunelor practici, prin monitorizarea, evaluarea, adaptarea și actualizarea continuă a implementării acestora.

Analiza de risc la nivelul DEPOGAZ (1531/01.02.2024)
 pdf    1.109,03 KB    01.02.2024   Descărcare
Analiza de risc la nivelul DEPOGAZ (8373/19.07.2022)
 pdf    977,31 KB    19.07.2022   Descărcare