Protecția datelor

Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Subscrisa, DEPOGAZ, în calitate de “Operator”, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene din 27.04.2016, aplicabil începând cu data de 25.05.2018, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, vă oferim, mai jos, informațiile cu privire la prelucrarea datelor personale furnizate nouă de către toate persoanele care au sau au avut calitatea de angajat al companiei sau de către persoanele fizice reprezentante ale unor entități  cu personalitate juridică, în baza contractelor / relațiilor existente cu subscrisa.

Categorii de persoane vizate

Prelucrăm datele următoarelor categorii de persoane aflate in legătură cu DEPOGAZ: reprezentanți legali / convenționali, administratori / directori generali / directori executivi, persoane de contact, asociați / acționari direcți / indirecți, personalul companiei.

Categorii de date cu caracter personal

Pentru personalul companiei: nume, prenume, pseudonimul, data, locul și țara nașterii, cetățenia, naționalitatea, adresa de domiciliu și de reședință; CNP sau NIF, după caz, serie și număr CI/BI/pașaport; date de contact (adresa de corespondență, telefon fix / mobil, fax, adresa e-mail); ocupația, locul de muncă actual, funcția.

Pentru asociați / acționari direcți / indirecți: nume, prenume, data, locul și țara nașterii, cetățenia, naționalitatea, adresa de domiciliu și de reședință; CNP sau NIF, după caz, serie și număr CI/BI/pașaport, alte date din actul de identitate; date de contact (adresa de corespondență, telefon fix / mobil, fax, adresa e-mail); expunerea politică, funcția publică importantă deținută și țara de rezidență fiscală; participațiile la capitalul social al entităților din grupul de societăți din care face parte; datele privind sancțiuni internaționale potrivit listelor publicate de instituțiile / autoritățile la nivel european și internațional, dacă este cazul; date privind litigiile în care este implicat și date furnizate de Centrala Riscului de Credit; semnătura.

Pentru reprezentanți legali / convenționali / administratori / directori generali / directori executivi / persoane de contact: nume, prenume, data, locul și țara nașterii, cetățenia, naționalitatea, adresa de domiciliu și de reședință; CNP sau NIF, după caz, serie și număr CI/BI/pașaport; date de contact (adresa de corespondență, telefon fix / mobil, fax, adresa e-mail); expunerea politică, funcția publică importantă deținută și țara de rezidență fiscală; datele privind sancțiuni internaționale potrivit listelor publicate de instituțiile / autoritățile la nivel european și internațional, dacă este cazul; semnătura.

Datele menționate intră sub incidența obligației Operatorului de a păstra secretul profesional (potrivit art. 9 din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare). 

Temeiul juridic și scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Se realizează activități de prelucrare, întemeiate pe îndeplinirea unei obligații legale (temei juridic) care îi revine Operatorului, pentru următoarele scopuri, după caz:

• realizarea raportărilor în cadrul grupului ROMGAZ;
• managementul aplicațiilor electronice, dezvoltarea modalităților de procesare a informațiilor în formă electronică (Regulamentul BNR 20/2009);
• alte obligații legale prevăzute în mod expres de legislația aplicabilă.

Se realizează activități de prelucrare, întemeiate pe consimțământul dumneavoastră (temei juridic), dacă vă exprimați acest consimțământ în momentul completării cererii de angajare​​​​.​​​

Informații și solicitări cu privire la datele cu caracter personal

Pentru orice întrebări sau solicitări de drepturi de acces privind informațiile deținute de către DEPOGAZ, puteți contacta persoana responsabilă cu protecția datelor cu caracter personal (DPO) la adresa de e-mail: B{TW1ym8u`rRUE\gPlxz~@]#[}lDnp_^']BmCB1FMDab&q+.