Protecția datelor

Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Subscrisa, DEPOGAZ, în calitate de “Operator”, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene din 27.04.2016, aplicabil începând cu data de 25.05.2018, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, vă oferim, mai jos, informațiile cu privire la prelucrarea datelor personale furnizate nouă de către toate persoanele care au sau au avut calitatea de angajat al companiei sau de către persoanele fizice reprezentante ale unor entități  cu personalitate juridică, în baza contractelor / relațiilor existente cu subscrisa.

Politica DEPOGAZ privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal
 pdf    410,25 KB    26.02.2020   Descărcare

Formulare

Informații și solicitări cu privire la datele cu caracter personal

Pentru orice întrebări sau solicitări de drepturi de acces privind informațiile deținute de către DEPOGAZ, puteți contacta persoana responsabilă cu protecția datelor cu caracter personal (DPO) la adresa de e-mail: a[7=yot&eFH2?3hV^g#I/A]#[FL%U^UesM~C}'}R8R\oR|-.