Acces la depozite

Informații specifice privind depozitele de înmagazinare

Luând în considerare prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 106/2020 şi ale Legii nr. 155/2020 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, începând cu data de 01.04.2021 sistemul de preţuri şi tarife pentru activitatea de înmagazinare nu se mai stabileşte de către Autoritatea Naţională de Reglementare din domeniul Energiei.

Având în vedere această modificare, DEPOGAZ a solicitat Autorităţii clarificări cu privire la situaţia legislaţiei secundare din domeniul înmagazinării.

Conform informaţiilor furnizate de către Autoritate în luna decembrie 2020, începând cu data de 01.04.2021 se vor abroga următoarele documente:

► Decizia Preşedintelui ANRGN nr. 824/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul reglementat la depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale;
► Decizia Preşedintelui ANRGN nr. 480/2004 privind aprobarea Contractului-cadru de înmagazinare subterană a gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare.

De asemenea, în conformitate cu prevederile Condiţiilor-cadru de valabilitate asociate licenţei pentru desfăşurarea activităţii de operare a sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, aprobate prin Ordinul Preşedintelui ANRE nr. 109/2018, art. 19 şi anume «Titularul Licenței are obligația de a elabora și de a face publice procedurile proprii de acordare a accesului la Sλ, DEPOGAZ publică procedura de acces la depozitele de înmagazinare.

Procedura privind accesul la depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale
 pdf    2.446,58 KB    25.01.2021   Descărcare

Cicluri de înmagazinare

2021-2022

Joi, 4 februarie 2021, este prima zi de depunere a cererilor de acces la depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale operate de DEPOGAZ pentru ciclul de înmagazinare 2021-2022.

Accesul la depozitele de înmagazinare se face conform “Procedurii privind accesul la depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale”.

Cererile de acces la depozite, însoțite de documentele prevăzute la Art. 15 din Procedură, scanate, vor fi transmise prin e-mail la adresa rPUt1m\`~LJW'G8I@qcklAETHbiCMe{jxF&^49]#[f2HkuQFVkU*Gp&#&$SP'Q}2D+Dd06UePl7mg%&. Cererile se vor înregistra în funcție de „Data și ora de primire” a e-mail-ului.

Cererile, însoțite de documentele prevăzute la Art. 15 din Procedura, în original, vor fi trimise ulterior prin curier, într-un interval de timp de maxim 5 zile de la data transmiterii prin e-mail, la sediul DEPOGAZ (vezi aici detaliile de contact).

Descarcă cerere de acces

Detalii suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0374-403244

Lista finală de realocare a capacităților pe depozite (LFrACD)
 pdf    215,97 KB    23.03.2021   Descărcare
Lista inițială de realocare a capacităților de depozitare pentru înmagazinarea gazelor naturale (LIrACD)
 pdf    220,64 KB    12.03.2021   Descărcare
Lista capacităților rămase disponibile pentru realocare (LCDrA)
 pdf    153,30 KB    03.03.2021   Descărcare
Lista finală de alocare a capacităților de depozitare pentru înmagazinarea gazelor naturale (LFACD)
 pdf    251,33 KB    03.03.2021   Descărcare
Lista inițială de alocare a capacităților de depozitare pentru înmagazinarea gazelor naturale (LIACD)
 pdf    214,44 KB    19.02.2021   Descărcare
Lista inițială a capacităților disponibile pentru înmagazinarea gazelor naturale (LICD)
 pdf    265,66 KB    25.01.2021   Descărcare

2020-2021

Vineri, 17 ianuarie 2020, este prima zi de depunere a cererilor de acces la depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale operate de DEPOGAZ pentru ciclul de înmagazinare 2020-2021.

Accesul la depozitele de înmagazinare se face conform “Regulamentului privind accesul reglementat la depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale”, aprobat prin Decizia nr. 824 din 9 iunie 2004 a Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Gazelor Naturale, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 562/24.06.2004.

Cererea de acces completată, împreună cu celelalte documentele justificative prevăzute la art. 18 din “Regulamentul privind accesul reglementat la depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale”, se depun la sediul DEPOGAZ (vezi aici detaliile de contact).

Descarcă cerere de acces

Informații suplimentare privind accesul la depozite se pot obține la numărul de telefon: 0374-403244

Lista finală de realocare a capacităților pe depozite (LFrACD)
 pdf    500,46 KB    01.04.2020   Descărcare
Lista inițială de realocare a capacităților de depozitare pentru înmagazinarea gazelor naturale (LIrACD)
 pdf    284,60 KB    20.03.2020   Descărcare
Lista capacităților rămase disponibile pentru realocare (LCDrA)
 pdf    255,17 KB    06.03.2020   Descărcare
Lista finală de alocare a capacităților de depozitare pentru înmagazinarea gazelor naturale (LFACD)
 pdf    209,84 KB    20.02.2020   Descărcare
Lista inițială de alocare a capacităților de depozitare pentru înmagazinarea gazelor naturale (LIACD)
 pdf    209,50 KB    10.02.2020   Descărcare
Lista inițială a capacităților disponibile pentru înmagazinarea gazelor naturale (LICD)
 pdf    217,08 KB    09.01.2020   Descărcare

2019-2020

Lista finală de realocare a capacităților pe depozite (LFrACD)
 pdf    231,38 KB    11.04.2019   Descărcare
Lista capacităților rămase disponibile pentru realocare (LCDrA)
 pdf    408,85 KB    14.03.2019   Descărcare
Lista finală de alocare a capacităților de depozitare pentru înmagazinarea gazelor naturale (LFACD)
 pdf    159,90 KB    21.02.2019   Descărcare
Lista inițială de alocare a capacităților de depozitare pentru înmagazinarea gazelor naturale (LIACD)
 pdf    237,53 KB    08.02.2019   Descărcare
Lista inițială a capacităților disponibile pentru înmagazinarea gazelor naturale (LICD)
 pdf    685,77 KB    14.01.2019   Descărcare

2018-2019

Lista finală de realocare a capacităților pe depozite (LFrACD)
 pdf    76,58 KB    03.05.2018   Descărcare
Lista capacităților rămase disponibile pentru realocare (LCDrA)
 pdf    104,89 KB    09.04.2018   Descărcare
Lista finală de alocare a capacităților de depozitare pentru înmagazinarea gazelor naturale (LFACD)
 pdf    145,08 KB    09.04.2018   Descărcare
Lista inițială de alocare a capacităților de depozitare pentru înmagazinarea gazelor naturale (LIACD)
 pdf    125,80 KB    09.04.2018   Descărcare
Lista inițială a capacităților disponibile pentru înmagazinarea gazelor naturale (LICD)
 pdf    181,50 KB    09.04.2018   Descărcare