Acces la depozite

Informații specifice privind depozitele de înmagazinare

Accesul la depozitele de înmagazinare se face conform “Regulamentului privind accesul reglementat la depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale”, aprobat prin Decizia nr. 824 din 9 iunie 2004 a Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Gazelor Naturale.

În conformitate cu prevederile Condițiilor-cadru de valabilitate asociate licenței pentru desfășurarea activității de operare a sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, aprobate prin Ordinul Președintelui ANRE nr. 109/2018, art. 19 și anume «Titularul Licenței are obligația de a elabora și de a face publice procedurile proprii de acordare a accesului la SI», DEPOGAZ publică procedura operațională de acces la depozitele de înmagazinare.

03PO-01 Accesul la depozitele de înmagazinare
 pdf    4.364,26 KB    07.12.2018   Descărcare

Cicluri de înmagazinare

2018-2019

Lista finală de realocare a capacităților pe depozite (LFrACD)
 pdf    76,58 KB    03.05.2018   Descărcare
Lista capacităților rămase disponibile pentru realocare (LCDrA)
 pdf    104,89 KB    09.04.2018   Descărcare
Lista finală de alocare a capacităților de depozitare pentru înmagazinarea gazelor naturale (LFACD)
 pdf    145,08 KB    09.04.2018   Descărcare
Lista inițială de alocarea capacităților de depozitare pentru înmagazinarea gazelor naturale (LIACD)
 pdf    125,80 KB    09.04.2018   Descărcare
Lista inițială a capacităților disponibile pentru înmagazinarea gazelor naturale (LICD)
 pdf    181,50 KB    09.04.2018   Descărcare