Achiziții sectoriale

Programul și Strategia de Achiziţii Sectoriale DEPOGAZ

Programul și Strategia de Achiziții Sectoriale DEPOGAZ

2022

Strategia anuală de achiziții sectoriale DEPOGAZ (2022)
 pdf    827,20 KB    10.08.2022   Descărcare
Programul anual al achizițiilor sectoriale DEPOGAZ (2022)
 pdf    5.659,40 KB    10.08.2022   Descărcare
Closing Tab