Sistemul de Management Integrat

Declarația de politică în domeniul managementului integrat

Politica referitoare la calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupațională este orientată către satisfacerea cerinţelor clienţilor şi a altor părţi interesate relevante, respectarea cerinţelor legale aplicabile organizației şi asigurarea pentru întregul personal a unui mediu de lucru sănătos în condiţii de securitate.

Politica DEPOGAZ referitoare la calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională
 pdf    817,67 KB    19.09.2018   Descărcare
Angajamentul Directorului General al DEPOGAZ privind dezvoltarea și implementarea Sistemului de Management Integrat
 pdf    1.236,79 KB    05.02.2019   Descărcare

Certificările obținute de DEPOGAZ

În urma separării activității de înmagazinare gaze naturale la 1 aprilie 2018, managementul DEPOGAZ s-a angajat să asigure toate resursele necesare menținerii și îmbunătățirii continue a eficacității Sistemului de Management Integrat.

Ca urmare a unei evaluări riguroase, începând din luna decembrie 2018 DEPOGAZ a fost certificată de SRAC CERT, reprezentant al României în IQNet. Astfel, organizația a obținut următoarele certificate:

► SR EN ISO 9001:2015;
► SR EN 14001:2015;
► SR OHSAS 18001:2008.

Certificat_SR_EN_ISO_9001_2015.png
Certificat_SR_EN_ISO_14001_2015.png
Certificat_SR_OHSAS_18001_2008.png