Sistemul de Management Integrat

Declarația de politică în domeniul managementului integrat

Directorul General al DEPOGAZ a stabilit Politica referitoare la calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională și Politica Energetică.

În conformitate cu direcția strategică de dezvoltare a DEPOGAZ, politica sa în domeniul calității, mediului, sănătății şi securității ocupaționale este orientată către satisfacerea cerinţelor clienţilor şi a părţilor interesate relevante, respectarea cerinţelor legale în domeniul înmagazinării gazelor naturale şi asigurarea pentru întreg personalul a unui mediu de lucru sănătos în condiţii de securitate. De asemenea, DEPOGAZ conștientizează responsabilitatea sa de a funcționa eficient și se angajează să-și îmbunătațească continuu performanța energetică.

Politica DEPOGAZ referitoare la calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională
 pdf    301,62 KB    28.01.2020   Descărcare
Politica energetică a DEPOGAZ
 pdf    197,33 KB    28.01.2020   Descărcare
Angajamentul Directorului General al DEPOGAZ privind dezvoltarea și implementarea Sistemului de Management Integrat
 pdf    1.236,79 KB    05.02.2019   Descărcare

Certificările obținute de DEPOGAZ

Menținerea certificării atestă nivelul performanţei generale a companiei, gradul de îndeplinire a politicii adoptate şi a obiectivelor stabilite, transparenţa şi eficienţa proceselor interne ale organizaţiei.

Orice organizaţie de succes trebuie:

► să identifice şi să satisfacă nevoile si aşteptările clienţilor săi, precum și ale altor părţi interesate;
► să obţină, să menţină şi să-şi îmbunătăţească performanţele şi capacităţile tehnice;
► să obţină, să menţină şi să-şi îmbunătăţească performanţele în vederea tratării aspectelor de mediu;
► să asigure un mediu de lucru sănătos, prin menţinerea condiţiilor de siguranţă şi sănătate la locul de muncă, şi sigur, prin respectarea tuturor normelor de legislaţie.

Beneficiul organizaţiei, prin implementarea standardelor SR EN ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 şi SR OHSAS 18001:2008 şi menţinerea certificării, este îmbunătăţirea imaginii companiei.

Certificat_SR_EN_ISO_9001_2015.png
Certificat_SR_EN_ISO_14001_2015.png
Certificat_SR_OHSAS_18001_2008.png