Sistemul de Management Integrat

Declarația de politică în domeniul managementului integrat

Directorul General al DEPOGAZ a stabilit Politica referitoare la calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă și Politica Energetică.

În conformitate cu direcția strategică de dezvoltare a DEPOGAZ, politica sa în domeniul calității, mediului, sănătății şi securității în muncă este orientată către satisfacerea cerinţelor clienţilor şi a părţilor interesate relevante, consultarea şi implicarea lucrătorilor, precum şi a reprezentanţilor lucrătorilor, cu privire la orice aspect legat de sănătate şi securitate în muncă, evaluarea permanentă a riscurilor/oportunităţilor generate de contextul în care evoluează organizaţia şi a riscurilor/oportunităţilor aferente proceselor şi stabilirea de acţiuni pentru tratarea acestora, respectarea cerinţelor legale în domeniul înmagazinării gazelor naturale şi asigurarea pentru întreg personalul a unui mediu de lucru sănătos în condiţii de securitate.

DEPOGAZ conștientizează responsabilitatea sa de a funcționa eficient și se angajează să-și îmbunătațească continuu performanța energetică.

Politica DEPOGAZ referitoare la calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă
 pdf    355,11 KB    03.12.2020   Descărcare
Politica energetică a DEPOGAZ
 pdf    197,33 KB    28.01.2020   Descărcare
Angajamentul Directorului General al DEPOGAZ privind dezvoltarea și implementarea Sistemului de Management Integrat
 pdf    563,81 KB    30.03.2023   Descărcare

Certificările obținute de DEPOGAZ

Prin menținerea certificării ISO 9001 garantăm satisfacerea cerințelor tuturor clienților, a cerințelor legale și a partenerilor de afaceri, calitatea, profesionalismul serviciilor oferite, o comunicare externă și internă îmbunătățită, demonstrăm transparența și eficienta proceselor interne ale organizației, precum și nivelul performanței generale a companiei.

Menținerea certificării sistemului de management de mediu ISO 14001 confirmă angajamentul organizației de a respecta obligațiile de conformare și de a reduce impactul asupra mediului, sporește încrederea clienților și a părților interesate în angajamentul organizației fată de protejarea mediului, demonstrează performanța de mediu.

Menținerea certificării ISO 45001 constituie o dovadă credibilă a angajamentului organizației pentru a proteja viața și sănătatea, demonstrează performanța în ceea ce privește sănătatea și securitatea în muncă.

9001.png
14001.png
45001.png