Înmagazinare

Înmagazinarea subterană a gazelor naturale

Înmagazinarea subterană a gazelor naturale are un rol major în asigurarea siguranței în aprovizionarea cu gaze naturale, facilitând echilibrarea balanței consum - producție internă - import de gaze naturale, prin acoperirea vârfurilor de consum cauzate în principal de variațiile de temperatură, precum și menținerea caracteristicilor de funcționare optimă a sistemului național de transport gaze naturale.

Totodată, înmagazinarea subterană a gazelor naturale are rolul strategic de a asigura furnizarea de gaze naturale din depozitele de înmagazinare, în cazuri de forță majoră (calamități, cutremure și alte evenimente neprevăzute).

Noile reglementari UE depășesc cadrul creat în 2010 și cer țărilor UE sa conlucreze în sensul identificării potențialelor întreruperi în aprovizionarea cu gaze naturale și să agreeze acțiunile comune care pot preveni sau elimina consecințele întreruperii alimentarii cu gaze. A fost astfel creat un nou principiu, cel al solidarității statelor membre, care trebuie sa reducă riscul de dependență de sursele externe. 

Obiectivul CE este asigurarea măsurilor necesare pentru a garanta continuitatea furnizării de gaze în întreaga Uniune Europeană, în special pentru clienți protejați în caz de condiții climatice dificile sau de perturbare a furnizării de gaze.

În anul 2017 a fost introdusă o nouă reglementare europeană privind siguranța în aprovizionarea cu gaze naturale care sprijină îndeplinirea mai multor obiective din care amintim:

► Realizarea de către ENTSOG a unei simulări la nivelul UE pentru situația de întrerupere a furnizării sau de defecțiune a sistemului cu scopul de a identifica principalele riscuri la nivelul UE privind întreruperea alimentării cu gaze;
► Cooperarea dintre Statele Membre în cadrul grupurilor regionale cu scopul de a evalua riscurile comune privind siguranța în aprovizionare și pentru a elabora și conveni asupra unor măsuri comune preventive și de răspuns;
► Introducerea principiului solidarității conform căruia Statele Membre trebuie să se ajute reciproc astfel încât să garanteze în permanență aprovizionarea cu gaze naturale pentru consumatorii vulnerabili chiar și în timpul celor mai severe situații de criză;
► Îmbunătățirea transparenței: companiile de gaze naturale trebuie să notifice în mod oficial autoritatea națională privind contractele pe termen lung care pot fi relevante pentru siguranța în furnizare.

Activitatea de înmagazinare subterană a gazelor naturale este un serviciu public, o activitate dereglementată și poate fi desfășurată numai de operatori licențiați de către ANRE în acest scop. Tarifele pentru desfășurarea activității de înmagazinare subterană sunt aprobate de către Consiliul de Administrație al DEPOGAZ. Compania are responsabilitatea asigurării mijloacelor adecvate pentru îndeplinirea obligaţiilor privind serviciul public.

DEPOGAZ deține licență pentru operarea a 5 depozite de înmagazinare subterană a gazelor naturale, dezvoltate in zăcăminte de gaze depletate, a căror capacitate cumulată reprezintă aproximativ 90,54% din capacitatea totală de înmagazinare  a României.

Capacitățile depozitelor de înmagazinare subterană
Depozit

PCSmediu
kWh/st.
m3

Capacitatea activă Capacitatea de extracție
(zilnică)
Capacitatea de injecție
(zilnică)
mil. st. m3 TWh mil. st. m3 GWh mil. st. m3 GWh
Bălăceanca 10,700 50 0,535 1,200 12,840 1,000 10,700
Bilciurești 10,700 1310 14,017 14,000 149,800 10,000 107,000
Ghercești 10,700 250 2,675 2,000 21,400 2,000 21,400
Sărmășel 10,700 900 9,630 7,500 80,250 6,500 69,550
Urziceni 10,700 360 3,852 4,500 48,150 3,000 32,100
Total 2870 30,709 29,200 312,440 22,500 240,750