Înmagazinare

Înmagazinarea subterană a gazelor naturale

Înmagazinarea subterană a gazelor naturale are un rol major în asigurarea siguranței în aprovizionarea cu gaze naturale, facilitând echilibrarea balanței consum - producție internă - import de gaze naturale, prin acoperirea vârfurilor de consum cauzate în principal de variațiile de temperatură, precum și menținerea caracteristicilor de funcționare optimă a sistemului național de transport gaze naturale.

Totodată, înmagazinarea subterană a gazelor naturale are rolul strategic de a asigura furnizarea de gaze naturale din depozitele de înmagazinare, în cazuri de forță majoră (calamități, cutremure și alte evenimente neprevăzute).

Noile reglementari UE depășesc cadrul creat în 2010 și cer țărilor UE sa conlucreze în sensul identificării potențialelor întreruperi în aprovizionarea cu gaze naturale și să agreeze acțiunile comune care pot preveni sau elimina consecințele întreruperii alimentarii cu gaze. A fost astfel creat un nou principiu, cel al solidarității statelor membre, care trebuie sa reducă riscul de dependență de sursele externe. 

Obiectivul CE este asigurarea măsurilor necesare pentru a garanta continuitatea furnizării de gaze în întreaga Uniune Europeană, în special pentru clienți protejați în caz de condiții climatice dificile sau de perturbare a furnizării de gaze.

În anul 2017 a fost introdusă o nouă reglementare europeană privind siguranța în aprovizionarea cu gaze naturale care sprijină îndeplinirea mai multor obiective din care amintim:

► Realizarea de către ENTSOG a unei simulări la nivelul UE pentru situația de întrerupere a furnizării sau de defecțiune a sistemului cu scopul de a identifica principalele riscuri la nivelul UE privind întreruperea alimentării cu gaze;
► Cooperarea dintre Statele Membre în cadrul grupurilor regionale cu scopul de a evalua riscurile comune privind siguranța în aprovizionare și pentru a elabora și conveni asupra unor măsuri comune preventive și de răspuns;
► Introducerea principiului solidarității conform căruia Statele Membre trebuie să se ajute reciproc astfel încât să garanteze în permanență aprovizionarea cu gaze naturale pentru consumatorii vulnerabili chiar și în timpul celor mai severe situații de criză;
► Îmbunătățirea transparenței: companiile de gaze naturale trebuie să notifice în mod oficial autoritatea națională privind contractele pe termen lung care pot fi relevante pentru siguranța în furnizare.

Activitatea de înmagazinare subterană a gazelor naturale este un serviciu public, o activitate reglementată și poate fi desfășurată numai de operatori licențiați de către ANRE în acest scop. Tarifele pentru desfășurarea activității de înmagazinare subterană sunt reglementate și aprobate de ANRE. DEPOGAZ are obligația asigurării mijloacelor adevate pentru îndeplinirea obligaţiilor privind serviciul public.

DEPOGAZ deține licență pentru operarea a 6 depozite de înmagazinare subterană a gazelor naturale, dezvoltate in zăcăminte de gaze depletate, a căror capacitate cumulată reprezintă aproximativ 90,3% din capacitatea totală de înmagazinare  a României.

Capacitatea depozitelor de înmagazinare subterană
Depozit Capacitatea activă  Capacitatea de extracție Capacitatea de injecție
mil. st. m3/ciclu TWh/ciclu GWh/zi GWh/zi
Bălăceanca 50 0,545 13,18 10,98
Bilciurești 1310 14,326 152,78 109,13
Cetatea de Baltă 30 0,315 1,05 0
Ghercești 150 1,634 21,40 21,40
Sărmășel 900 9,598 79,03 68,50
Urziceni 360 4,016 50,16 33,44
Total 2800 30,466 317,60 243,45

Pentru asigurarea securității în aprovizionare, legislația națională actuală reglementează nivelul stocului minim care trebuie constituit în depozitele de înmagazinare subterană de către fiecare titular de licență de furnizare gaze naturale și pentru fiecare segment de piață.