Program de conformitate

Agent de conformitate

Nume și prenume: Constantin Marius Ionuț

Adresă: Ghe. Grigore Cantacuzino 184, Ploiești 100492, Prahova, ROMÂNIA

E-mail: T?C@kp46~P1'qSFloj2v|He*5x[\0RDutbY]#[=#.2`yr$mD$d`H+[+Orgl+G!$eKFpF5_}UI

Telefon: 0374-403540

Aviz ANRE: 31/15.12.2021 (nominalizare pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2023)

Aviz ANRE: 70/20.12.2023 (nominalizare pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2027)

Programul de conformitate DEPOGAZ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare, art. 141 alin. (3) lit. d, „operatorul de înmagazinare stabilește un program de conformitate, care conține măsurile luate pentru a garanta excluderea practicilor discriminatorii, și asigură monitorizarea adecvată a respectării acestui program. Programul de conformitate stabilește obligațiile specifice impuse angajaților pentru realizarea acestui obiectiv”.

De asemenea, conform art. 12 (2) din „Regulamentul privind stabilirea programului de conformitate şi desemnarea agentului de conformitate de către operatorii de distribuţie de energie electrică/gaze naturale şi de către operatorii de înmagazinare a gazelor naturale care fac parte dintr-un operator economic integrat pe verticală", aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 97/2021, „Calendarul de implementare prevăzut la alin. (1) se stabileşte anual şi se publică pe pagina proprie de internet, până la sfârşitul lunii februarie pentru anul în curs, acesta actualizându-se odată cu programul de conformitate”.

2024

În acest sens, DEPOGAZ publică programul de conformitate actualizat la data de 22.02.2024.

Program de conformitate DEPOGAZ (februarie 2024)
 pdf    4.470,33 KB    22.02.2024   Descărcare
Closing Tab

2023-2018

Program de conformitate DEPOGAZ (ianuarie 2023)
 pdf    4.166,18 KB    27.01.2023   Descărcare
Program de conformitate DEPOGAZ (ianuarie 2022)
 pdf    4.250,51 KB    26.01.2022   Descărcare
Program de conformitate DEPOGAZ (martie 2021)
 pdf    3.217,97 KB    30.03.2021   Descărcare
Program de conformitate DEPOGAZ (martie 2020)
 pdf    4.609,77 KB    30.03.2020   Descărcare
Program de conformitate DEPOGAZ (martie 2019)
 pdf    2.772,88 KB    28.03.2019   Descărcare
Program de conformitate DEPOGAZ (iunie 2018)
 pdf    5.256,07 KB    14.06.2018   Descărcare
Closing Tab

Rapoarte ale Agentului de Conformitate

În conformitate cu prevederile art. 20 lit. g) din „Regulamentul privind stabilirea programului de conformitate şi desemnarea agentului de conformitate de către operatorii de distribuţie de energie electrică / gaze naturale şi de către operatorii de înmagazinare a gazelor naturale care fac parte dintr-un operator economic integrat pe verticală”, aprobat prin Ordinul Președintelui ANRE nr. 97/2021, cu modificările și completările ulterioare, "Agentul de conformitate are obligația să transmită anual la ANRE un raport referitor la măsurile luate şi concluziile sale cu privire la îndeplinirea / respectarea de OD/OÎ a programului de conformitate şi asigurarea resurselor necesare desfăşurării activităţii de către OD/OÎ".

De asemenea, conform prevederilor art. 21 (6) din Regulament, „Raportul prevăzut la art. 20 lit. g) şi, după caz, tabelul anexat acestuia se publică pe pagina de internet a OD/OÎ până la data de 31 ianuarie a anului următor celui pentru care se face raportarea, se arhivează şi se păstrează de către acesta în arhivă pentru o perioadă de 10 ani”.

În acest sens, DEPOGAZ publică Raportul Agentului de conformitate pentru anul 2023.
 

2023

Raportul Agentului de Conformitate (2023)
 pdf    1.522,36 KB    09.01.2024   Descărcare

2022

Raportul Agentului de Conformitate (perioada ianuarie-decembrie 2022)
 pdf    1.612,66 KB    20.12.2022   Descărcare

2021

Raportul Agentului de Conformitate (perioada ianuarie-decembrie 2021)
 pdf    172,45 KB    23.12.2021   Descărcare

2020

Raportul Agentului de Conformitate (perioada ianuarie-decembrie 2020)
 pdf    119,49 KB    17.12.2020   Descărcare

2019

Raportul Agentului de Conformitate (perioada ianuarie-decembrie 2019)
 pdf    100,60 KB    23.12.2019   Descărcare

2018

Raportul Agentului de Conformitate (perioada iulie-decembrie 2018)
 pdf    151,79 KB    21.12.2018   Descărcare