Program de conformitate

Programul de conformitate DEPOGAZ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare, art. 141 alin. (3) lit. d, operatorul de înmagazinare stabileşte un program de conformitate care conţine măsurile luate pentru a garanta excluderea practicilor discriminatorii şi stabileşte obligaţiile specifice impuse angajaţilor pentru realizarea obiectivului de independenţă.

De asemenea, conform art. 12 (1) din "Regulamentul privind monitorizarea de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei a programelor de conformitate stabilite de operatorii de distribuție (OD) sau de operatorii de înmagazinare (OÎ) a gazelor naturale", aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 63/2018, OD / OÎ au obligația de a actualiza anual programul de conformitate, până la finalul primului trimestru, şi ori de câte ori este necesar, şi de a-l publica pe pagina proprie de Internet.

În acest sens, DEPOGAZ publică programul de conformitate, aprobat de către conducerea companiei în data de 13.06.2018, având numărul de înregistrare 2892.

Program de conformitate DEPOGAZ
 pdf    5.256,07 KB    14.06.2018   Descărcare