Program de conformitate

Agent de conformitate

Nume și prenume: Constantin Marius Ionuț

Adresă: Ghe. Grigore Cantacuzino 184, Ploiești 100492, Prahova, ROMÂNIA

E-mail: vO/`8Xu{[|I\b32T9JdjPgR+HB}r5hayes?]#[`?xV-aYkJp==Q'vCT#J[@O0%5#m\u\Vcnf#

Telefon: 0374-403540

Aviz ANRE: 31/15.12.2021 (nominalizare începând cu 01.01.2022)

Programul de conformitate DEPOGAZ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare, art. 141 alin. (3) lit. d, „operatorul de înmagazinare stabilește un program de conformitate, care conține măsurile luate pentru a garanta excluderea practicilor discriminatorii, și asigură monitorizarea adecvată a respectării acestui program. Programul de conformitate stabilește obligațiile specifice impuse angajaților pentru realizarea acestui obiectiv”.

De asemenea, conform art. 12 (2) din „Regulamentul privind stabilirea programului de conformitate şi desemnarea agentului de conformitate de către operatorii de distribuţie de energie electrică/gaze naturale şi de către operatorii de înmagazinare a gazelor naturale care fac parte dintr-un operator economic integrat pe verticală", aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 97/2021, „Calendarul de implementare prevăzut la alin. (1) se stabileşte anual şi se publică pe pagina proprie de internet, până la sfârşitul lunii ianuarie pentru anul în curs, acesta actualizându-se odată cu programul de conformitate”.

2023

În acest sens, DEPOGAZ publică programul de conformitate actualizat la data de 27.01.2023.

Program de conformitate DEPOGAZ (ianuarie 2023)
 pdf    4.166,18 KB    27.01.2023   Descărcare
Closing Tab

2022-2018

Program de conformitate DEPOGAZ (ianuarie 2022)
 pdf    4.250,51 KB    26.01.2022   Descărcare
Program de conformitate DEPOGAZ (martie 2021)
 pdf    3.217,97 KB    30.03.2021   Descărcare
Program de conformitate DEPOGAZ (martie 2020)
 pdf    4.609,77 KB    30.03.2020   Descărcare
Program de conformitate DEPOGAZ (martie 2019)
 pdf    2.772,88 KB    28.03.2019   Descărcare
Program de conformitate DEPOGAZ (iunie 2018)
 pdf    5.256,07 KB    14.06.2018   Descărcare
Closing Tab

Rapoarte ale Agentului de Conformitate

În conformitate cu prevederile art. 21 din „Regulamentul privind stabilirea programului de conformitate şi desemnarea agentului de conformitate de către operatorii de distribuţie de energie electrică / gaze naturale şi de către operatorii de înmagazinare a gazelor naturale care fac parte dintr-un operator economic integrat pe verticală”, aprobat prin Ordinul Președintelui ANRE nr. 97/2021, Agentul de conformitate transmite la ANRE, până la sfârşitul lunii decembrie a fiecărui an, raportul referitor la măsurile luate şi concluziile sale cu privire la îndeplinirea / respectarea de DEPOGAZ a programului de conformitate şi asigurarea resurselor necesare desfăşurării activităţii de către DEPOGAZ.

 

DEPOGAZ publică raportul Agentului de conformitate Marius Ionuț Constantin conform legislației stipulate la art. 21 (6) din Regulament.

 

2022

Raportul Agentului de Conformitate (perioada ianuarie-decembrie 2022)
 pdf    1.612,66 KB    20.12.2022   Descărcare

2021

Raportul Agentului de Conformitate (perioada ianuarie-decembrie 2021)
 pdf    172,45 KB    23.12.2021   Descărcare

2020

Raportul Agentului de Conformitate (perioada ianuarie-decembrie 2020)
 pdf    119,49 KB    17.12.2020   Descărcare

2019

Raportul Agentului de Conformitate (perioada ianuarie-decembrie 2019)
 pdf    100,60 KB    23.12.2019   Descărcare

2018

Raportul Agentului de Conformitate (perioada iulie-decembrie 2018)
 pdf    151,79 KB    21.12.2018   Descărcare