Program de conformitate

Programul de conformitate DEPOGAZ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare, art. 141 alin. (3) lit. d, operatorul de înmagazinare stabileşte un program de conformitate care conţine măsurile luate pentru a garanta excluderea practicilor discriminatorii şi stabileşte obligaţiile specifice impuse angajaţilor pentru realizarea obiectivului de independenţă.

De asemenea, conform art. 12 (1) din "Regulamentul privind monitorizarea de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei a programelor de conformitate stabilite de operatorii de distribuție (OD) sau de operatorii de înmagazinare (OÎ) a gazelor naturale", aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 63/2018, OD / OÎ au obligația de a actualiza anual programul de conformitate, până la finalul primului trimestru, şi ori de câte ori este necesar, şi de a-l publica pe pagina proprie de Internet.

2020

În acest sens, DEPOGAZ publică programul de conformitate actualizat.

Program de conformitate DEPOGAZ (martie 2020)
 pdf    4.609,77 KB    30.03.2020   Descărcare

2019

În acest sens, DEPOGAZ publică programul de conformitate actualizat.

Program de conformitate DEPOGAZ (martie 2019)
 pdf    2.772,88 KB    28.03.2019   Descărcare

2018

În acest sens, DEPOGAZ publică programul de conformitate, aprobat de către conducerea companiei în data de 13.06.2018, având numărul de înregistrare 2892.

Program de conformitate DEPOGAZ (iunie 2018)
 pdf    5.256,07 KB    14.06.2018   Descărcare

Rapoarte ale Agentului de Conformitate

În conformitate cu prevederile art. 14 lit. d din "Regulamentul privind monitorizarea de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei a programelor de conformitate stabilite de operatorii de distribuţie (OD) sau de operatorii de înmagazinare (OÎ) a gazelor naturale", aprobat prin Ordinul Preşedintelui ANRE nr. 63/2018, agentul de conformitate are obligaţia să transmită anual la ANRE raportul cu privire la măsurile luate şi concluziile agentului de conformitate cu privire la îndeplinirea/respectarea de OÎ a programului de conformitate şi asigurarea de către OÎ a resurselor necesare activităţii sale.

DEPOGAZ publică Raportul Agentului de Conformitate KPMG Advisory SRL conform obligaţiei stipulate la art. 17 (4) din Regulament.

Raportul Agentului de Conformitate (perioada ianuarie-decembrie 2019)
 pdf    100,60 KB    23.12.2019   Descărcare
Raportul Agentului de Conformitate (perioada iulie-decembrie 2018)
 pdf    151,79 KB    21.12.2018   Descărcare