Punct de vedere în urma articolului apărut în Gazeta de Sud

Punct de vedere în urma articolului apărut în Gazeta de Sud

În urma informațiilor apărute în spațiul public, respectiv în articolul cu titlul «Drumul expres, „întepenit” între spitalul regional și câmpul de sonde» publicat în Gazeta de Sud (accesibil aici), pentru acuratețea informațiilor prezentate, DEPOGAZ face următoarele precizări:

”Câmpul de sonde aflate în conservare” la care se face referire în articol este, de fapt, un depozit important de înmagazinare subterană a gazelor naturale. Depozitul de Înmagazinare Ghercești a luat ființă în anul 2002 prin transformarea câmpului de producție gaze, care a fost exploatat încă din anii 1959 - 1960, depozitul fiind un element important în asigurarea securității energetice a țării.

Sondele la care se face referire în articol au fost săpate între anii 1959 - 1964 și existau pe teren la momentul întocmirii ”SF-ului din 2007”.

Avizul condiționat emis de DEPOGAZ în anul 2017, la solicitarea CNAIR, a fost un aviz favorabil, care prevedea lucrările necesare pentru asigurarea unor distanțe adecvate față de obiectivele depozitului de înmagazinare, distanțe care să asigure totodată și securitatea traficului de pe drumul expres.

După câștigarea licitației, constructorul italian Tirrena Scavi a solicitat DEPOGAZ o întâlnire pentru stabilirea traseului optim care să evite obiectivele depozitului de înmagazinare, traseu care, după finalizarea detaliilor de execuție, aprobarea de către CNAIR și emiterea noului certificat de urbanism, urmează sa fie reavizat de către DEPOGAZ.  Procedura de avizare de către DEPOGAZ, în acest caz, durează maxim o oră din momentul sosirii documentelor.

Vă comunicăm pe această cale că DEPOGAZ a fost în permanent contact atât cu CNAIR cât și cu constructorul Tirrena Scavi, răspunzând prompt oricăror solicitări ale acestora, dar, evident, cu asigurarea condițiilor de securitate atât pentru depozitul de înmagazinare cât și pentru traficul de pe drumul expres.