Anunț de recrutare privind selecția membrilor Consiliului de Administrație al DEPOGAZ

Anunț de recrutare privind selecția membrilor Consiliului de Administrație al DEPOGAZ

DEPOGAZ și expertul său în recrutare, Pluri Consultants România, anunță declanșarea procedurii de recrutare și selecție ce are ca scop identificarea, recrutarea și selectarea celor mai potriviți candidați pentru ocuparea a 5 (cinci) posturi de membru în consiliul său de administrație. Acest proces de recrutare și selecție se derulează în conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu completările și modificările ulterioare, precum și cu cele ale Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

Scrisoare de așteptări în procesul de recrutare a membrilor Consiliului de Administrație al DEPOGAZ
 pdf    1.790,83 KB    06.07.2018   Descărcare
Lista actualizată a reperelor de timp pentru procesul de recrutare și selecție a membrilor Consiliului de Administrație al DEPOGAZ
 pdf    353,33 KB    28.06.2018   Descărcare
Anunț recrutare (textul integral)
 pdf    256,14 KB    25.05.2018   Descărcare
Formularul F1 Cerere de înscriere
 pdf    173,88 KB    25.05.2018   Descărcare
Formularul F2 Declarație de conformitate
 pdf    110,37 KB    25.05.2018   Descărcare
Formularul F3 Acordul de obținere a datelor
 pdf    106,28 KB    25.05.2018   Descărcare
Formularul F4 Consimțământ de prelucrare a datelor
 pdf    359,64 KB    25.05.2018   Descărcare
Formularul F5 Declarația de interese
 pdf    198,96 KB    25.05.2018   Descărcare