Anunț de recrutare pentru poziția de director general al DEPOGAZ

Anunț de recrutare pentru poziția de director general al DEPOGAZ

DEPOGAZ și expertul său în recrutare, Pluri Consultants România, anunță declanșarea procedurii de recrutare și selecție ce are ca scop identificarea, recrutarea și selectarea celui mai potrivit candidat pentru ocuparea postului de director general al DEPOGAZ. Acest proces de recrutare și selecție se derulează în conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu completările și modificările ulterioare, precum și cu cele ale Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

Anunț recrutare (textul integral)
 pdf    618,41 KB    26.09.2018   Descărcare
Formularul F1 Cerere de înscriere
 pdf    438,97 KB    26.09.2018   Descărcare
Formularul F2 Declarație de conformitate
 pdf    406,42 KB    26.09.2018   Descărcare
Formularul F3 Acordul de obținere a datelor
 pdf    381,03 KB    26.09.2018   Descărcare
Formularul F4 Consimțământ de prelucrare a datelor
 pdf    546,12 KB    26.09.2018   Descărcare
Formularul F5 Declarația de interese
 pdf    474,78 KB    26.09.2018   Descărcare